RocketTheme Joomla Templates

Správa nemovitostí v Praze

Informace o rozsahu námi poskytovaných služeb zahrnutých ve správě nemovitostí a zprostředkování pronájmu nemovitosti.

 • Zajištění právního a účetního poradenství pro majitele.
 • Aktivní prezentace Vaší nemovitosti přímým klientům i spolupracujícím realitním kancelářím. Zajištění prohlídek nemovitosti s potencionálními nájemci.
 • Sjednání podmínek nájmu, výše nájemného a záloh, následně sepis nájemní smlouvy v souladu s právní legislativou včetně předávacího protokolu.
 • Doporučení nájemci na převod komunálních služeb, dodávka elektřiny, plynu, atd., na jeho jméno po dobu nájmu a tím zajistíme zodpovědnost nájemce za dodávku těchto služeb.
 • Zajištění předání nemovitosti na základě předávacího protokolu, ve kterém je zachycen stav a vybavení nemovitosti, čímž zajistíme vyhnutí se event. nesrovnalostem při zpětném předání nemovitosti při ukončení nájmu. Nemovitost je předána po zaplacení první platby nájemného a depositu nájemcem.
 • * Zajištění vyúčtování záloh na poskytování komunálních služeb na základě faktur v běžném zúčtovacím období anebo ke konci nájemní doby.
 • * Zajištění plateb za služby a média, pojištění apod.
 • * Zajištění údržbových prací či nákupů do výše 1.000,- Kč spojených s probíhajícím nájmem (v případě vyšší částky po obdržení souhlasu majitele). Při náhlých haváriích dodržujeme obezřetnost a ceny v těchto situacích obvyklých.
 • * Pro případ havárie je v naší kanceláři uschován jeden set klíčů od nemovitosti.
 • * Předání nemovitosti při ukončení nájmu s nájemcem včetně zhodnocení stavu nemovitosti, sjednání náhrady příp. škody, vyúčtování depositu.
 • * Zajištění potřebných oprav v průběhu nájmu a při ukončení nájmu v souladu s předávacím protokolem.
 • * Kontrola plateb nájmu a záloh od nájemce.
 • * Administrativa spojená s nemovitostí.
 • * Doporučení či zajištění potřebných pojištění.
 • * Rozsah služeb lze sjednat individuálně, jsme flexibilní.
 • Pozn.: Body označené * se vztahují pouze na správu nemovitosti.

Zajišťujeme, a velice rádi i pro Vás zajistíme správu jak u nemovitostí, které jsou k pronájmu určeny, tak i u nemovitostí, u kterých nájem již běží. Jsme flexibilní, rozsah služeb a podmínky mohou být dojednány podle Vašich požadavků.

 

Poplatky

V případě, že nás klient pověří správou jeho nemovitosti, účtujeme poplatky za zajištění těchto služeb.

Správa nemovitostí

Poplatek činí 5% z výše měsíčního nájemného, minimálně však 1.000 Kč měsíčně. Po dobu, kdy nemovitost není pronajata činí poplatek 500 Kč měsíčně.

Zprostředkování pronájmu

Poplatek činí jeden měsíční nájem bez záloh na služby.

Bezplatná konzultace

Využijte bezplatnou konzultaci o možnostech správy Vaší nemovitosti na telefonu 734 292 320,
emailu: managementsro@gmail.com anebo nám zašlete vyplněný formulář.